Küpsis: Kasutame oma lehel küpsiseid. Loe nende kasutamise kohta lähemalt. Lõpeta
Sulge
Kataloog on vahetunud, kuid sinu ostukorvi sisu ei ole uuendatud.
Hinnad on muutunud. Uuendasime sinu ostukorvi.

Avon

Üleilmne privaatsusteatis klientidele ja veebisaidi kasutajatele.

Mille kohta see privaatsusteatis kehtib?

Avon Natura &Co ettevõtete grupi („Natura &Co“, „meie“, „meid“) osana on täielikult pühendunud oma klientide ja veebisaidi kasutajate isikuandmete vastutustundlikule kogumisele, kasutamisele ja hoidmisele. See üleilmne privaatsusteatis klientidele ja veebisaidi kasutajatele („privaatsusteatis“) sisaldab teavet selle kohta, kuidas Natura &Co kogub, kasutab ja jagab isikuandmeid meie veebisaitide, toodete, mobiilirakenduste või muude seda privaatsusteatist kuvavate saitide kaudu.

Kui te asute jurisdiktsioonis, kus tunnustatakse vastutava töötleja või sarnast mõistet, on vastutavaks töötlejaks Natura &Co (sh ettevõtete grupp), kellega teil on kliendisuhe. Küsimuste korral selle kohta, kuidas teie isikuandmeid kasutatakse, pöörduge vastutava töötleja poole läbi andmekaitseametniku (DPO) meeskonna siin.

Põhimõisted

Suure algustähega kirjutatud mõisted, mida selles teatises ei ole teisiti määratletud, omavad järgmist tähendust:

Isikuandmed on igasugune teave, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava elava inimesega.

Tundlikud isikuandmed on igasugune teave, mis on seotud inimese rassilise või etnilise päritolu, poliitiliste vaadete, usuliste või muude veendumuste, ametiühingusse kuulumise, karistusregistrite/-ajaloo või geneetiliste andmete või biomeetriliste andmete töötlemisega, terviseandmetega või andmetega füüsilise isiku seksuaalelu või seksuaalse sättumusega. Olenevalt riigist, kus te asute, võivad tundlikud isikuandmed tähendada ka isikuandmeid, mis lekkimise või ebaseadusliku kasutamise korral võivad kahjustada füüsilisi isikuid, sealhulgas, kuid mitte ainult, teave spetsiaalselt määratud staatuse, finantskontode, inimese asukoha jälgimise kohta, samuti alaealiste isikuandmed või teave sotsiaalkindlustuse, juhiloa, riikliku isikutunnistuse ja passi numbri, täpse geograafilise asukoha kohta, e-posti aadressi, deebetkaardi või krediitkaardi kombinatsioon turva- või ligipääsukoodi, parooli või muude tunnustega, mis võimaldavad ligipääsu finantskontole.

Töötlemine on isikuandmete kasutamine, sealhulgas kogumine, salvestamine, korrastamine, struktureerimine, kohandamine või muutmine, analüüsimine, otsimine, konsulteerimine, ligipääsu võimaldamine või blokeerimine (sealhulgas kaugligipääs), avalikustamine, levitamine, ühtlustamine, kopeerimine, edastamine, hoiustamine, kustutamine, majutamine, kombineerimine, hävitamine, kõrvaldamine või muul viisil kasutamine või käsitsemine.

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Meie ettevõttes on lõplikuks vastutavaks töötlejaks meie valdusettevõte Natura & Co.

Kolmas pool on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või mistahes muu organ, välja arvatud andmesubjekt, vastutav töötleja, müüja, tarnija või teenusepakkuja, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel üksi või ühiselt ja tegutseb vastutava töötleja juhiste järgi.

Andmesubjekt on tuvastatud või tuvastatav elav inimene, kellega isikuandmed seonduvad.

Natura &Co ettevõtete grupp tähendab Natura & Co, selle sidus - ja tütarettevõtteid. Täieliku nimekirja leiate siit.

Isikuandmed, mida me kogume ja töötleme

Me kogume, säilitame ja töötleme teie isikuandmeid mitmel viisil, sealhulgas siis, kui te:

 • külastate meie veebisaite ning kaubamärgiga lehti ja rakendusi kolmandate poolte platvormide kaudu;
 • registreerite meie juures konto ja/või ostate tooteid meie veebisaidi kaudu ja/või konsulteerite reaalajas;
 • külastate mõnda meie jaemüügipoodi või müügiletti, sealhulgas kui registreerite konto meie poes;
 • esitate andmeid meie klientide kaasamisele, meie frantsiisivõtjatele, otseturunduskampaaniatele, loosimistele ja konkurssidele;
 • suhtlete meiega mistahes meie kanalis (nt sõnumsideplatvormid, nagu tekstisõnumid, reaalajas vestlus, sotsiaalmeedia ja e-post);
 • postitate arvustuse meie toodete kohta meie veebisaitidel ning kaubamärgiga lehtedel ja rakendustes.

Järgmistele isikuandmete kategooriatele järgneb teave nende allika(te), eesmärgi(-märkide), õiguslike aluste ja avalikustamise kohta.

Isikuandmete kategooriad

Isikuandmete näited ja nende allikad

Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Põhilised isikuandmed

Identifikaatorite hulka võivad kuuluda teie nimi, posti- ja e-posti aadress, telefoninumber, sugu, sünnikuupäev, elukohariik, ametinimetus, sisselogimisandmed, konsultandi/esindaja ID-number, IP-aadress, seadme identifikaator või muud sarnased tunnused, iluprofiili teave.

Identifikaatoreid võime saada otse teilt, kui suhtlete meiega telefoni, e-posti ja veebivestluse kaudu, meie poes või muul viisil; registreerite või loote konto; osalete konkursil, loosimisel või veebiküsitluses; registreerute meie preemiaprogrammi või muusse programmi või klubisse; registreerute e-posti ja/või SMS-uudiste ja märguannete saamiseks; või kasutate sotsiaalmeediat meiega suhtlemiseks või meie veebisaitidelt millegi jagamiseks teistega. Samuti võime saada identifikaatoreid kolmandatelt pooltelt, näiteks sotsiaalmeediaplatvormidelt, või isikutelt, kes ostavad teile tarnimiseks kaupu või teenuseid (nt kingitusi või kinkekaarte).

 

Võime neid isikuandmeid kasutada teie soovitud funktsioonide, toodete ja teenuste pakkumiseks ja täiustamiseks; registreerimiseks, konkurssideks ja tutvustusteks; teiega suhtlemiseks teabe edastamiseks; isikupärastatud sisu ja teabe pakkumiseks ning brošüüride, kupongide, näidiste, pakkumiste ja muu teabe saatmiseks meie toodete või meie ettevõtete grupi kohta; kui täidame oma kohustusi teiega ärisuhetes; klienditoe pakkumiseks meiega suhtlemisel; meie saitide ja rakenduste ning meie klienditeeninduse ja -toe ning kasutajakogemuse parandamiseks; teiega telefoni või tekstisõnumi teel ühenduse võtmiseks teie eelistustele vastavate pakkumiste tegemiseks; võimaldamaks teil sisse logida sotsiaalmeedia kontoga ja jagada tegevusi oma sotsiaalmeedia lehtedel, nagu Facebook; oma isiku kinnitamiseks; teiega suhtlemiseks teie konto ja tegevuste kohta saitidel; teadete saatmiseks muudatuste kohta meie veebisaidil või poliitikas; klientide või hankijate hindamiseks ja aktsepteerimiseks, vajalike isikuandmete töötlemiseks; asjakohase reklaami edastamiseks; ja/või analüüsimiseks.

Teie isiku kontrollimiseks ja krediidivõime hindamiseks: võime jagada teie andmeid krediidibüroodele, et kontrollida teie isikut ja vajadusel hinnata teie krediidivõimet.

Kui vaatate toodet meie veebisaitidel ja/või kaubamärgiga lehtedel ja rakendustes, mida kasutatakse turunduseesmärkidel, sealhulgas brošüüride/muude turumaterjalide kordustrükkimisel ja vajaduse korral teie nõusoleku saamisel.

Olenevalt teie asukohariigis kohaldatavatest seadustest töötleme selliseid isikuandmeid meie õigustatud huvide alusel (kui see on asjakohane ja olenevalt riigist, kus te asute), teie nõusoleku alusel, et täita ärisuhteid teiega, või muul seadusega lubatud viisil.

 

Tundlikud isikuandmed

 

Me piirame asjaolusid, mille puhul me kogume ja töötleme neid andmete erikategooriaid. Mõnel juhul võite olla soovinud teenuseid või tooteid, mis ei hõlma otseselt mingite andmete erikategooriate kogumist, kuid võivad viidata või vihjata teie usutunnistusele või tervisele või muudele andmete erikategooriatele (nt nahaprobleemid ja kõrvaltoimed) mis võivad sisaldada teavet teie tervise ja/või etnilise kuuluvuse kohta.

 

Võime neid isikuandmeid kasutada teie soovitud toodete ja teenuste pakkumiseks; registreerimiseks, konkurssideks ja kampaaniateks; teile isikupärastatud sisu, teabe pakkumiseks ning et saata teile brošüüre, kuponge, näidiseid, pakkumisi ja muud teavet meie toodete kohta Natura &Co ettevõtete grupis; teie, kui registreeritud liikme isiku kinnitamiseks; analüütilistel ja demograafilistel eesmärkidel; ja kui täidame teiega sõlmitud lepingulisi kohustusi.

Töötleme selliseid tundlikke isikuandmeid teie nõusoleku alusel või muul põhjendusel, mis on lubatud teie asukohariigis kehtivate seadustega.

Neid tundlikke isikuandmeid võidakse jagada ärilistel eesmärkidel Natura &Co ettevõtete grupis ja teenusepakkujatega.

Teie tundlikke isikuandmeid ei kasutata täiendavatel eesmärkidel, mis ei ole kooskõlas eespool loetletud eesmärkidega, välja arvatud juhul, kui me teavitame teid nendest täiendavatest eesmärkidest.

Äriteave

Võime saada teavet toodete ja teenuste kohta, mille vastu olete huvi tundnud või mille olete ostnud, sealhulgas tooteeelistused, arveldusaadress, tarneaadress, ostu üksikasjad (tooted, värv, suurus, kogus, hind), makseviisid ja/või mistahes teated, mida oleme teie tellimuse või ostu kohta saanud; nimi, kaardi väljastaja ja kaardi tüüp, krediit- või deebetkaardi number, aegumiskuupäev, CVV-kood ja/või arveldusaadress; teie tehingute, maksekaardi tagasilükkamiste, kuriteokahtluste, kaebuste ja/või nõuete osas tehtud pettuste kontrollid või ohumärgid.

Saame selle otse teilt, kui ostate kaupu ja teenuseid mistahes meie jaemüügikohas veebis või vahetult ning mõnel juhul ka kolmandatelt pooltelt.

 

Võime kasutada neid isikuandmeid teie soovitud funktsioonide, toodete ja teenuste pakkumiseks ja täiustamiseks; teile isikupärastatud sisu ja teabe pakkumiseks ning teile brošüüride, kupongide, näidiste, pakkumiste ja muu teabe saatmiseks meie toodete või meie ettevõtete grupi kohta; kõigi teie tellimuse täitmisega seotud haldustoiminguteks, sealhulgas lepingu administratiivseks haldamiseks, kauba kohaletoimetamiseks, maksete töötlemiseks, nõuete ja kohtuvaidluste haldamiseks ning pettuste ennetamiseks; teie tellimuse valideerimiseks, kinnitamiseks, kontrollimiseks, tarnimiseks, paigaldamiseks ja jälgimiseks, sealhulgas saatmise korraldamiseks, tagastuste ja tagasimaksete käsitlemiseks ning tehtud ostude üle arvestuse pidamiseks; meilt ostetud toodete hankimiseks; teid huvitada võivate pakkumiste ja/või asjakohase reklaami edastamiseks.

Me võime neid andmeid kasutada ka selleks, et kaitsta teid, teisi kliente ja meie ettevõtet kuritegeliku tegevuse ja riskide eest ning tagamaks, et me mõistame ja suudame täita oma juriidilisi kohustusi teie ja teiste ees ning saame end kaitsta.

Olenevalt teie asukohariigis kohaldatavatest seadustest töötleme teie isikuandmeid meie õigustatud huvide alusel (kui see on asjakohane

ja olenevalt riigist, kus asute), teiega sõlmitud lepingu täitmiseks, kohaldatavate juriidiliste kohustuste järgimiseks või muul seadusega lubatud viisil.

 

Internet või muu sarnane tegevus võrgus

Üldjuhul saate veebisaiti külastada ilma enda kohta isikuandmeid esitamata. Sel juhul kogume ja salvestame ainult andmeid teie veebisaidile ligipääsu kohta, mis edastatakse teie brauserist meile automaatselt, kui veebisaidile sisenete.

Saame selle kaudselt teilt (nt teie tegevust meie saitidel jälgides) või kolmandatelt pooltelt, näiteks andmeanalüütika pakkujatelt. See võib hõlmata järgmist: IP-aadress, MAC-aadress või muu kordumatu identifikaatori teave („seadme identifikaator“) arvuti, mobiilseadme, tehnoloogia või muu seadme (ühiselt „seade”) kohta, domeeninimi, brauseri tüüp ja versioon, sirvimisajalugu, otsinguajalugu, teave teie külastuse kohta (sealhulgas vaadatud, ostetud või otsitud tooted), mis tahes veebisaidi üksikasjad, mis on teid meie veebisaidile, rakendusele või reklaamile suunanud; asukoha ja ajavööndi seadistus, brauseri pistikprogrammide tüübid ja versioonid, operatsioonisüsteem ja platvorm, lehe reageerimise ajad ja vead, teatud lehtede külastuste pikkus, lehe interaktsiooniteave (nt kerimine, klõpsud, sisestatud klahvivajutused ja kursoriga liigutamine); aeg, mille veedate veebisaidi ja külastatud lehtede vaatamiseks või kasutamisel, naasmiste arv või muud klõpsuvoo või saidi kasutusandmed ja kursori liigutused) ning lehelt ära sirvimiseks kasutatud meetodid.

 

Me võime kasutada neid andmeid selleks, et pakkuda teile isikupärastatud sisu ja teavet ning saata teile brošüüre, kuponge, näidiseid, pakkumisi ja muud teavet meie toodete või meie grupi kohta ja/või edastada asjakohast reklaami. Me kasutame neid andmeid ka selleks, et võimaldada meie veebisaidi sisu tehnilist edastamist teie seadmesse, et parandada meie veebiteenuseid ja kogemusi, mida saate meiega veebis suhtlemisel, ning samuti meie veebisaidi tehnilise turvalisuse tagamiseks.

 

Sõltuvalt teie asukohariigis kehtivatest seadustest töötleme teie isikuandmeid teie nõusolekul ja/või teiega sõlmitud lepingu täitmiseks ja/või meie õigustatud huvide alusel (vajaduse korral ja sõltuvalt teie asukohariigist), et tagada veebisaidi turvalisus, optimeerida veebisaiti ja teile pakutavaid teenuseid, parandada turundust, analüütikat või veebisaidi funktsionaalsust, või muul seadusega lubatud viisil.

Teatud jurisdiktsioonides võib teil olla võimalik valida oma küpsiste eelistusi nõusoleku alusel.

 

Eelistuste teave ja muudest isikuandmetest tehtud järeldused

See hõlmab profiili, mis kajastab inimese eelistusi, omadusi, psühholoogilisi suundumusi, eelsoodumusi, käitumist, hoiakuid, arukust, võimekust ja sobivust. See hõlmab ka teavet, mis on teie kohta saadud sotsiaalmeediast, näiteks teie profiilipilt, meeldimised, asukoht ja toote-eelistused.

Saame sellise teabe kaudselt teilt (nt teie tegevust meie saitidel jälgides) või kolmandatelt pooltelt, näiteks andmeanalüütika pakkujatelt.

 

Me kasutame selliseid andmeid, et pakkuda ja parandada teie poolt soovitud funktsioone, tooteid ja teenuseid; pakkuda teile isikupärastatud sisu ja teavet ning saata teile brošüüre, kuponge, näidiseid, pakkumisi ja muud teavet meie toodete või meie grupi kohta; võtta teiega telefoni või tekstisõnumi teel ühendust teie eelistustele vastavate pakkumistega; et parandada meie veebisaite, tooteid ja teenuseid, klienditeenindust ja klientide ostukogemust; luua seansside kordus, mis näitab teie külastust meie veebisaidil; ja/või pakkuda asjakohast reklaami või saata teile meie uudiskirju ja teavet meie toodete, kaupluste avamise, partnerluste ja kaupluses toimuvate ürituste kohta, et võtta teiega ühendust teenusega seotud küsimustes. Võime kasutada teie andmeid, et koguda teilt tagasisidet, võimaldada teil osaleda kliendiuuringutes või sihtrühmades, teavitada teid toodetest ja ärivõimalustest, mis võivad teid huvitada, parandada teie kogemust kliendina, luues profiili teie eelistustest (sh ostukirjed), pakkuda teile isikupärastatud tooteid ja pakkumisi; võimaldada teil osaleda meie kampaaniates, konkurssidel, loosimistel ja eripakkumistes; täiustada olemasolevaid ja arendada uusi tooteid ja teenuseid; ning täita meie haldus- ja ärieesmärke ja -huve sellistes tegevustes nagu toimingud turvaeesmärkidel, statistilised ja turundusanalüüsid, süsteemide hooldus, toodete garantiide ja tagasimaksete haldamine.

Sõltuvalt teie asukohariigis kehtivatest seadustest töötleme teie isikuandmeid meie õigustatud huvi alusel (vajaduse korral ja sõltuvalt teie asukohariigist) ja, kui see on seadusega nõutav, teie nõusoleku alusel.

 

Teabevahetuse andmed

Võime koguda suhtlusandmeid erinevatest allikatest, sealhulgas kontaktide loendid, demograafilised andmed, mis on algselt kogutud teistelt Natura &Co gruppi kuuluvatelt ettevõtetelt ja muudelt kolmandatelt pooltelt seaduslikult saadud isikuandmeid, mis võivad olla kombineeritud muu teabega, mida kogume selles jaotises kirjeldatud eesmärkidel, sealhulgas teave teie suhtluse kohta meiega (nt teie e-kirjad, kirjad, kõned, postitused ja sõnumid meie sotsiaalmeedias). See võib hõlmata suhtlust müügijuhtide, piirkondlike juhtide ja/või iluettevõtjatega, kui nad sellist suhtlust meiega jagavad.

Me kasutame neid andmeid teie soovitud funktsioonide, toodete ja teenuste pakkumiseks ja täiustamiseks; et pakkuda teile isikupärastatud sisu ja teavet ning saata teile brošüüre, kuponge, näidiseid, pakkumisi ja muud teavet meie toodete või meie grupi kohta ja/või edastada asjakohast reklaami.

Sõltuvalt teie riigis kehtivatest seadustest töötleme teie isikuandmeid meie õigustatud huvi alusel (vajaduse korral ja sõltuvalt teie asukohariigist), teiega sõlmitud lepingu täitmiseks ja, kui see on seadusega nõutav, teie nõusoleku alusel.

Muud isikuandmed, mida võime olla teie nõusolekul kogunud

Me saame selle teabe otse teilt. See võib hõlmata järgmist:

teave, mille annate meie meeskonnale ja/või poe töötajatele telefoni, e-posti, sõnumite teel või veebis vesteldes või küsitlustele või võistlustele reageerides;

 

·        teie kohta sotsiaalmeediast leitud teave, nagu teie profiilipilt, meeldimised, üldised geograafilise asukoha andmed, kui kasutate mõnda meie mobiilirakendust;     

·        muu teave, mida oleme teilt teie nõusolekul kogunud.

 

Me kasutame selliseid andmeid teie soovitud funktsioonide, toodete ja teenuste pakkumiseks ja täiustamiseks; teile isikupärastatud sisu, teabe pakkumiseks ning teile brošüüride, kupongide, näidiste, pakkumiste ja muud teabe saatmiseks meie toodete või Natura &Co ettevõtete grupi kohta; teiega sõlmitud lepinguliste kohustuste täitmiseks; ja/või isikuandmete töötlemiseks, mis on vajalikud klientide hindamiseks ja aktsepteerimiseks ning lähima kaupluse leidmiseks.

Sõltuvalt teie riigis kehtivatest seadustest töötleme teie isikuandmeid meie õigustatud huvi alusel (vajaduse korral ja sõltuvalt teie asukohariigist), teiega sõlmitud lepingu täitmiseks ja, kui see on seadusega nõutav, teie nõusoleku alusel.

 

 

 

Kolmanda poole saitidest

Te võite pääseda meie veebisaidile ligi kolmanda poole saidilt või vastupidi. Kolmandate poolte veebisaitide kasutamist reguleerib selle saidi privaatsuspoliitika. Kehtida võivad erinevad tingimused ja privaatsuspoliitikad. Nad võivad saata teie seadmesse oma küpsiseid või jälgimisfaile ning koguda teie isikuandmeid oma eesmärkidel. Sellele teabele käesolev privaatsusteatis ei kehti.

Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

Me säilitame teie isikuandmeid, mida töödeldakse käesolevas teatises sätestatud eesmärkidel kogu teiega sõlmitud ärisuhte ajal. Kui meie ärisuhe teiega on lõppenud ja teie andmeid nendel eesmärkidel enam vaja ei ole, kustutame teie andmed, välja arvatud juhul, kui teie andmed on vajalikud ka muudel käesolevas privaatsusteatises sätestatud eesmärkidel ja/või need on vajalikud kehtivate õigusaktide või regulatiivsete kohustuste täitmiseks. Samuti võime säilitada teie andmeid meie toodete ja teenustega seotud kaebuste käsitlemiseks. Meie säilitusperioodid määratakse kindlaks teie asukohariigi seaduslike nõuete alusel.

 

Kuidas me teie isikuandmeid jagame ja avalikustame

Ülemaailmse ettevõttena võime teie isikuandmeid avaldada järgmistele isikutele:

 • Natura &Co ettevõtete grupp;
 • Natura &Co kliendid, müügijuhid ja/või frantsiisivõtjad, kui olete märku andnud soovist sel viisil tooteid osta;
 • kolmandad pooled, kes pakuvad kaupu või teenuseid, et aidata meil äritegevust läbi viia ja oma teenuseid täiustada;
 • välised audiitorid ja/või õigusnõustajad;
 • muud osapooled, kellele oleme seaduse järgi volitatud või kohustatud teavet avaldama;
 • õiguskaitseorganid ja muud valitsusasutused. Selleks taotleb asutus asjakohase kohtumääruse või orderi, mille jaoks ta peab tõendama, et soovitud või pealtkuuldud teabe avaldamine on vajalik. Jätame endale õiguse sellised taotlused vaidlustada.

Võime teie isikuandmeid jagada või edastada mistahes otsese või kaudse reorganiseerimise protsessi käigus, sealhulgas, kuid mitte ainult, ühinemised, omandamised, võõrandamised, pankrotid ja kogu meie vara või osa vara müük. Teie isikuandmeid võidakse jagada pärast sellise tehingu lõpuleviimist ja/või üleandmise ootel hindamise ajal (konfidentsiaalsusnõudeid arvestades). Edastamise korral kehtib teie isikuandmete suhtes käesolev privaatsusteatis või poliitika, mis kaitseb teie privaatsust vähemalt samal määral kui käesolev privaatsusteatis, välja arvatud juhul, kui nõustute teisiti.

Andmete rahvusvaheline edastamine Võime edastada teie isikuandmeid oma sidus- ja tütarettevõtetele või teistele kolmandatele pooltele vastavalt kohaldatavatele kohalikele seadustele, olenevalt teie asukohariigist. Samuti võime edastada teie isikuandmeid teie riigist või jurisdiktsioonist teistesse riikidesse või jurisdiktsioonidesse vastavalt seadusest tulenevatele nõuetele.

 • Rahvusvaheliseks andmeedastuseks, mille suhtes kohaldatakse EMP, Ühendkuningriigi ja Šveitsi seadusi, kasutame peamiselt Euroopa Liidu Komisjoni lepingu tüüptingimusi.
 • Teiste jurisdiktsioonide vaheliste edastamiste puhul võime tugineda muudele rahvusvaheliste edastamiste seaduslikele mehhanismidele vastavalt asjakohastele seadustele.
 • Samuti oleme sõlminud ja täitmisele pööranud grupisisese lepingu, et tagada isikuandmete turvaline ja seaduslik edastamine Natura Groupi ettevõtete vahel ning ka erinevate riikide vahel üle maailma, kus selline edastamine on äritegevuse käigus vajalik.

Hindame edastamiste mõju, et rakendada täiendavaid meetmeid tagamaks, et teie isikuandmeid töödeldakse teie territooriumil kehtivate normide kohaselt.

Teie tundlikke isikuandmeid ei kasutata täiendavatel eesmärkidel, mis ei ole kooskõlas eespool loetletud eesmärkidega, välja arvatud juhul, kui me teavitame teid nendest täiendavatest eesmärkidest.

Me ei müü teie isikuandmeid ega teie tundlikke isikuandmeid, samuti ei jaga neid kolmandate pooltega kontekstiülese käitumusliku reklaami jaoks.

 

Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme

 

Võtame kõikehõlmavad tehnilised, füüsilised ja korralduslikud meetmed, et tagada meie töödeldavate isikuandmetega seotud riskile vastav turvalisuse tase ja tagada vastavus kehtivatele seadusest tulenevatele nõuetele. Nende meetmete eesmärk on tagada isikuandmete katkematuv terviklikkus ja konfidentsiaalsus. Hindame ja täiustame neid meetmeid pidevalt.

Kuidas me läheneme laste privaatsusele

Meie veebisaidid on loodud ja mõeldud täiskasvanutele. Mõistame, kui oluline on võtta täiendavaid ettevaatusmeetmeid, et kaitsta Natura &Co tooteid ja teenuseid kasutavate laste privaatsust ja turvalisust. 

Kui mõni meie veebisaitidest võib olla mõeldud nooremale sihtrühmale, küsime olenevalt riigist, kus meie sihtrühm asub, nõusoleku lapsevanemalt või eestkostjalt vastavalt kohaldatavatele kohalikele seadustele. Kui te saate teada, et laps on käesolevat privaatsusteatist rikkudes registreerunud uudiskirjade saamiseks e-posti teel või muul viisil esitanud oma isikuandmeid, teatage sellest meile, kasutades käesoleva privaatsusteatise lõpus toodud kontaktandmeid. Kui me saame teada, et alaealine kasutaja on esitanud isikuandmeid ilma vanema loata, sulgeme selle konto ja kustutame kõik selle kasutaja esitatud isikuandmed nii palju kui võimalik ja nii kiiresti kui võimalik.

Olenevalt teie asukohariigist võime kasutada teie isikuandmeid vanuse kontrollimiseks ja selliste vanusepiirangute jõustamiseks.

Teie õigused seoses teie isikuandmete töötlemisega

Olenevalt riigist, kus te asute, võivad teil olla mõned või kõik järgmised õigused:

 • saada teavet teid puudutavate töödeldavate isikuandmete kohta ja saada nendest andmetest koopia (ligipääsuõigus);
 • nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist ja, võttes arvesse töötlemise eesmärke, mittetäielike isikuandmete täiendamist (õigus andmete parandamisele) (andke meile teada, kui ja millises ulatuses on teie andmed, mida me säilitame, muutunud, et me saaksime vastavaid andmeid parandada või ajakohastada);
 • õigustatud põhjustel taotleda isikuandmete kustutamist (õigus andmete kustutamisele);
 • taotleda isikuandmete töötlemise piiramist, kui seadusest tulenevad nõuded on täidetud (õigus töötlemise piiramisele);
 • võtta oma nõusolek igal ajal tagasi, kui andmetöötlus põhineb nõusolekul, eeldusel, et selline tagasivõtmine ei mõjuta teie andmete varasema töötlemise seaduslikkust (nõusoleku tagasivõtmine);
 • saada teie poolt esitatud isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus ning edastada need isikuandmed teisele vastutavale töötlejale või, kui see on tehniliselt võimalik, lasta need meil edastada (õigus andmete teisaldatavusele); ja
 • mitte olla allutatud üksnes automatiseeritud töötlemisel põhinevale otsusele, mis tekitab teie suhtes õiguslikke tagajärgi või mõjutab teid sarnasel viisil oluliselt, kui seadusest tulenevad nõuded ei ole täidetud (õigus mitte olla automatiseeritud töötlemise subjekt);
 • esitada vastuväide, kui kohaldatav seadus seda ette näeb (õigus vastuväitele), oma andmete töötlemisele:
  • mida töödeldakse meie õigustatud huvide täitmiseks (kui see on asjakohane ja olenevalt riigist, kus te asute), välja arvatud juhul, kui sellised huvid kaaluvad üles teie isiklikud õigused; ja/või
  • otseturunduse eesmärgil, ilma erilise põhjuseta.

 

Olenevalt riigist, kus te asute, võivad meie digitaalsed turundusteated pakkuda tellimusest loobumise mehhanisme, mis võimaldavad teil oma suhtluseelistusi muuta. Pöörame tähelepanu, et kui loobute turundusteadetest, võime teiega siiski ühendust võtta mittereklaami teadetega, näiteks käimasolevaid ärisuhteid puudutavate või administratiivsete sõnumitega (nt veebitellimuste värskendused).

Oma õiguste kasutamiseks, sealhulgas nõusoleku tagasivõtmiseks, võtke meiega ühendust siin avoneesti@avon.com. Võite määrata ka volitatud esindaja, kes esitab taotluse teie nimel. Teie andmete kaitsmiseks kolmandate poolte volitamata ligipääsu või muutmise eest, kontrollitakse kõigi teie isikuandmetega seotud taotluste puhul taotluse esitanud isiku identiteeti. Püüame vastata kontrollitavale taotlusele nõutud aja jooksul.

Andmesubjekt, kes tunneb, et me ei järgi käesolevat teatist ega tema isikuandmete suhtes kohaldatavaid andmekaitseseadusi, võib meiega ühendust võtta kaebuse registreerimiseks; esitada taotlusi õiguste kasutamiseks; või käsitleda muid käesolevast teatisest tulenevaid probleeme. Iga inimene võib saata kaebuse andmekaitseametniku meeskonnale e-posti teel ka siin.

Ilma et see piiraks muude õiguskaitsevahendite kasutamist, on teil igal ajal õigus esitada kaebus järelevalveasutusele.

Avalikustamine „Shine the Light“

California seadus lubab California residentidel taotleda teatud teavet seoses isikuandmete kolmandatele pooltele avaldamisega meie poolt nende otseturunduse eesmärgil. Sellise taotluse esitamiseks märkige „Shine the Light“ oma taotluse osasse „Taotluse üksikasjad“ ülaloleval vormil või teemareale, kui see esitatakse e-posti teel. Pöörame tähelepanu, et mõnda neist õigustest saate kasutada vaid piiratud arv kordi. Võite määrata volitatud esindaja, kes esitab taotluse teie nimel. Esindaja peab esitama tõendi teie volituste kohta. Me võime keelduda sellise esindaja taotlusest, kes ei esita tõendeid selle kohta, et te olete teda volitanud teie nimel tegutsema. Meil võib olla vaja teie taotlust enne selle täitmist kontrollida. Näiteks võime paluda teil kinnitada andmeid, mis meil teie kohta juba olemas on. Me kasutame taotluses esitatud isikuandmeid ainult selleks, et kontrollida taotluse esitaja isikusamasust või volitusi.

Geograafilise asukoha andmed

 

 Kui olete varem nõustunud täpse geograafilise asukoha teabe jagamisega meie digitaalsete teenustega, saate selle teabe kogumise igal ajal peatada, muutes oma brauseri või mobiilseadme sätete eelistusi.

 

Tõuketeavitused/hoiatused

 

 Kui olete lubanud mõnel meie mobiilirakendusel saata endale tõuketeavitusi või hoiatusi, saate need sõnumid igal ajal oma mobiilseadme teavitussätetes välja lülitada.

 

Muudatused, mida me teeme

Me võime käesolevat teatist aeg-ajalt ajakohastada. Sel juhul me muudame käesoleva teatise lõpus olevat kuupäeva, et kajastada sellise ajakohastamise kuupäeva. Kui me teeme olulisi muudatusi selles, kuidas me kogume, kasutame ja/või jagame teie esitatud isikuandmeid, püüame teid sellest teavitada enne selliste muudatuste jõustumist, näiteks avaldades nähtavas kohas teate meie ettevõtte veebisaidil.

Veebisaidi kasutamise jätkamine tähendab uue privaatsusteatisega nõustumist. Soovitame teil aeg-ajalt need lehed üle vaadata, et saada uusimat teavet meie eraelu puutumatuse kaitsega seotud tavade kohta. Kui teie asukohariigi kohaldatav seadus seda nõuab, võime küsida teie eelnevat nõusolekut kõikide oluliste muudatuste tegemiseks käesolevas privaatsusteatises.

Kui käesoleva privaatsusteatise ingliskeelse versiooni ja mis tahes muu tõlke vahel esineb tõlgendus- või tähenduserinevusi, on ingliskeelne versioon ülimuslik. Selle privaatsusavalduse ingliskeelse versiooni leiate siit.

Jõustumise kuupäev: 02.08.2023

{{UI.LoadingMessage}}
[View|Representative_Attach_Not_Available]